Wynagrodzenie za usługi

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • system wynagrodzenia indywidualnego
  wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
 • system wynagrodzenia ryczałtowego
  stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
  wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
 • system z premią za sukces
  w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy
(c) by Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Król Kiełczewska, projekt i wykonanie jw.pl